ჩვენს შესახებ         მომსახურებები        კლიენტები           ვაკანსიები      ფასები       კონტაქტები

შემოწმება დაბეჭდვამდე

 

ხშირად ხდება, რომ კარგი თარგმანი შესაძლოა გაფუჭდეს არალინგვისტი ტექსტის ამკრეფის შეცდომების გამო: არასწორმა დიაკრიტიკულმა ნიშანმა, სიტყვის გადატანამ ან ორთოგრაფიულმა შეცდომამ შესაძლოა აზრის სრული შეცვლა განაპირობოს. ჩვენს კომპანიაში მომუშავე დამკაბადონებელს აქვს შესაბამისი ლინგვისტური განათლება და სხვადასხვა პლატფორმის კომპიუტერებზე უახლესი ტექნოლოგიების სარგებლობით უზრუნველყოფენ შრიფტების სწორ გამოყენებას, დაკაბადონებას და ტექსტის გრაფიკულ გაფორმებას.

 

გსურთ გაიგოთ თარგმნის ზუსტი დრო და ღირებულება?
geotranslate@yahoo.com
geotranslate@dsl.ge
ბიუროს მენეჯერი უმოკლეს დროში დაგიკავშირდებათ შეკვეთის კველა დეტალებთან დაკავშირებით და გაცნობებთ თარგმნის შესრულებისთვის საჭირო დროს და  ფასს
 დამატებითი მომსახურებები                ჩვენი საქმიანობა              მომსახურებების ხარისხი