ჩვენს შესახებ         მომსახურებები        კლიენტები           ვაკანსიები      ფასები       კონტაქტები

გსურთ გაიგოთ თარგმნის ზუსტი დრო და ღირებულება?
geotranslate@yahoo.com
geotranslate@dsl.ge
ბიუროს მენეჯერი უმოკლეს დროში დაგიკავშირდებათ შეკვეთის კველა დეტალებთან დაკავშირებით და გაცნობებთ თარგმნის შესრულებისთვის საჭირო დროს და  ფასს
 დამატებითი მომსახურებები                ჩვენი საქმიანობა              მომსახურებების ხარისხი


მომსახურებები

 

გთავაზობთ მთარგმნელობითი მომსახურების მთელ სპექტრს:


-თანმიმდევრული თარგმანი
-თარგმნა უცხო ენიდან უცხო ენაზე
-წერილობითი თარგმანი
-ზეპირი თარგმანი
-თარგმანის ნოტარიული დამოწმება და აპოსტილი
-სინქრონული თარგმანი
-თარჯიმანი სასამართლოში
-თარჯიმანი გიდი
-თანხლება მივლინების დროს


-დამატებითი მომსახურებები-რედაქტირება
-საქმიანი მოლაპარაკებები
-აზრობრივი ამოკითხვა
-სტილისტური შემოწმება
-შემოწმება დაბეჭდვამდე
-ვებ-გვერდების თანხლება
-ვებ-გვერდების დამუშავება