ჩვენს შესახებ         მომსახურებები        კლიენტები           ვაკანსიები      ფასები       კონტაქტები

თარჯიმანი სასამართლოში


საკმაოდ ხშირად პროფესიონალი თარჯიმნის მომსახურება საჭირო ხდება უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მონაწილეობით მიმდინარე სასამართლო პროცესებზე.

სამოქალაქო-საპროცესო კანონის მიხედვით: „საქმის იმ მონაწილეებს, რომლებიც არ ფლობენ სასამართლო წარმოების ენას, იურიდიული პირების გამოკლებით, სასამართლო აძლევს უფლებას საქმის მასალების განხილვასა და საპროცესო მოქმედებებში მონაწილეობა მიიღონ თარჯიმნის გამოყენებით...“ თუმცა თვით სასამართლო თარჯიმანს წარადგენს მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში. მაგ. აშშ-ში თარჯიმნის მომსახურება ასეთ შემთხვევებში ანაზღაურდება სახელმწიფოს მიერ. ჩვენს ინტერესებშია, რომ კლიენტმა თვითონვე თავიდანვე იზრუნოს კარგ თრჯიმანზე.

ჩვენს კომპანიას აქვს სასამართლო წარმოების და იურიდიული თარგმანების სფეროში დიდი გამოცდილება. თარჯიმნებთან ერთად, მზად ვართ, რეკომენდაციები გავუწიოთ გამოცდილ ადვოკატს, რომელიც დაიცავს თქვენს ინტერესებს სასამართლოში. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, თუ კლიენტი გადაწყვეტს სასამართლო სხდომაზე თარჯიმანთან ერთად მისვლას, უმჯობესია, მან ამის შესახებ წინასწარ აცნობოს და მიიღოს თანხმობა ორივე მხრიდან.

გსურთ გაიგოთ თარგმნის ზუსტი დრო და ღირებულება?
geotranslate@yahoo.com
geotranslate@dsl.ge
ბიუროს მენეჯერი უმოკლეს დროში დაგიკავშირდებათ შეკვეთის კველა დეტალებთან დაკავშირებით და გაცნობებთ თარგმნის შესრულებისთვის საჭირო დროს და  ფასს
 დამატებითი მომსახურებები                ჩვენი საქმიანობა              მომსახურებების ხარისხი