ჩვენს შესახებ         მომსახურებები        კლიენტები           ვაკანსიები      ფასები       კონტაქტები

damatebiTi momsaxurebebi

 

-რედაქტირება

-საქმიანი მოლაპარაკებები

-აზრობრივი ამოკითხვა

-სტილისტური შემოწმება

-შემოწმება დაბეჭდვამდე

-ვებ-გვერდების თანხლება

-ვებ-გვერდების დამუშავება

 

 

გსურთ გაიგოთ თარგმნის ზუსტი დრო და ღირებულება?
geotranslate@yahoo.com
geotranslate@dsl.ge
ბიუროს მენეჯერი უმოკლეს დროში დაგიკავშირდებათ შეკვეთის კველა დეტალებთან დაკავშირებით და გაცნობებთ თარგმნის შესრულებისთვის საჭირო დროს და  ფასს
 დამატებითი მომსახურებები                ჩვენი საქმიანობა              მომსახურებების ხარისხი