ჩვენს შესახებ         მომსახურებები        კლიენტები           ვაკანსიები      ფასები       კონტაქტები

აზრობრივი ამოკითხვა

 

ენაში არსებობს სიტყვის პოლისემიურობის ცნება, სხვა სიტყვებით – მისი მრავალმნიშვნელიანობა. სწრაფად თარგმნისას ბევრი ორგანიზაცია იგნორირებას უწევს თარგმანის აზრობრივ შედგენილობას, რაც, საბოლოო ჯამში, იწვევს აზრის დამახინჯებას.

გსურთ გაიგოთ თარგმნის ზუსტი დრო და ღირებულება?
geotranslate@yahoo.com
geotranslate@dsl.ge
ბიუროს მენეჯერი უმოკლეს დროში დაგიკავშირდებათ შეკვეთის კველა დეტალებთან დაკავშირებით და გაცნობებთ თარგმნის შესრულებისთვის საჭირო დროს და  ფასს
 დამატებითი მომსახურებები                ჩვენი საქმიანობა              მომსახურებების ხარისხი