ჩვენს შესახებ         მომსახურებები        კლიენტები           ვაკანსიები      ფასები       კონტაქტები

რედაქტირება


რედაქტირება – წერილობით თარგმანზე მუშაობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია. ეს არის საწყისი ტექსტის თარგმანთან შესაბამისობის შემოწმება აზრობრივ, ლაქსიკურ (ტერმინების გამოყენების სისწორე), გრამატიკულ, სტილისტურ და ორთოგრაფიულ დონეებზე.

რედაქტირებას ახორციელებს ან ენის მცოდნე, რომელიც განსაზღვრულ სფეროში სპეციალურ უნარ-ჩვევებს ფლობს, ან მაღალი კლასის ლინგვისტი. თუმცა რედაქტორს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა თვით ორიგინალის სისწორეზე. ზოგჯერ რედაქტორს შეაქვს ცვლილებები უკვე მზა თარგმანში ორიგინალურ ტექსტში შესწორებებისა და დამატებების შეტანის გამო.

თუ თარგმნილი ტექსტები ერთგვაროვანია განმეორებითი ფრაგმენტებით, რედაქტირებას სჭირდება ნაკლები დრო და რედაქტორის ნაკლები ძალისხმევაც. ამიტომაც, უმრავლეს შემთხვევებში, დიდი მოცულობით ტექსტებზე მუშაობისას, აზრი აქვს მონაცემთა ინდივიდუალური მთარგმნელობითი ბაზის შექმნას.

 

დაგვირეკეთ და გამოგვიგზავნეთ შეკვეთა საიტიდან.

 დამატებითი მომსახურებები                ჩვენი საქმიანობა              მომსახურებების ხარისხი

გსურთ გაიგოთ თარგმნის ზუსტი დრო და ღირებულება?
geotranslate@yahoo.com
geotranslate@dsl.ge
ბიუროს მენეჯერი უმოკლეს დროში დაგიკავშირდებათ შეკვეთის კველა დეტალებთან დაკავშირებით და გაცნობებთ თარგმნის შესრულებისთვის საჭირო დროს და  ფასს