ჩვენს შესახებ         მომსახურებები        კლიენტები           ვაკანსიები      ფასები       კონტაქტები

ვეს-გვერდის დამუშავება

მუდმივად განვითარებადი ვებ-გარემო დღეისათვის ბიზნესის წარმოებისთვის ფართო შესაძლებლობებს წარმოგვიდგენს. როგორც ჩანს, საკუტარი ვებ-გვერდის ქონა ისეთივე ბუნებრივი ხდება, როგორც კარგი ოფისის დაქირავება. ამიტომაც ჩვენმა კომპანიას თავისი კლიენტებისტვის დამატებით მომსახურებათა რიცხვში შეიტანა ვებ-გვერდების პროექტირება, დამუშავება და ოპტიმიზაცია. ჩვენი პროფესიონალი პროგრამისტები, დამკაბადონლები და დიზაინერები დაგვეხმარებიან ყველაზე თამამი ინტერნეტ-პროექტის განხორციელებაში.

კლიენტების მოთხოვნის მიმართ ინდივიდუალური მიდგომა საშუალებას გვძლევს, გათვალისწინებული იქნას მათი სურვილი დიზაინის, ფუნქციური შესაძლებლობების და ვებ-გვერდის შევსების მიმართულებაში.

ამასთან, მისი შექმნის ფუძემდებლური კრიტერიუმია საიტის ბიზნეს-მიზნებთან შესაბამისობა, სამიზნე აუდიტორიაზე ორიენტირება. სწორედ ამ პრინციპით ხდება ჩვენი ურთიერთობა შემკვეთთან. მომსახურების ვადის და ღირებულების შესახებ მოლაპარაკება ხდება ცალკე.

საიტის შექმნაზე მუშაობის დაწყებით ეტაპზე სპეციალისტები სპეციალურ ტექნიკურ დავალებას ამუშავებენ, რომელშიც ყველა ზემოთ აღწერილი მომენტი შეთანხმებულია. ამის შემდეგ დავალება მტკიცდება შემკვეთის მიერ, კეთდება დიზაინი და ფურცლების შაბლონების დაკაბადონება, შემუშავდება პროგრამული უზრუნველყოფა და მასალები საიტის შევსებისთვის. ბოლო ეტაპზე გულდასმით მოწმდება შესაძლო დანაკლისი საიტის ექსპლუატაციაში, მუშაობის შედეგები ტესტირდება მათი თავდაპირველი მოთხოვნილების შესაბამისობაზე. სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია საიტის შემდგომი განვითარება და ტექნიკური უზრუნველყოფის განხორციელება.

 

გსურთ გაიგოთ თარგმნის ზუსტი დრო და ღირებულება?
geotranslate@yahoo.com
geotranslate@dsl.ge
ბიუროს მენეჯერი უმოკლეს დროში დაგიკავშირდებათ შეკვეთის კველა დეტალებთან დაკავშირებით და გაცნობებთ თარგმნის შესრულებისთვის საჭირო დროს და  ფასს
 დამატებითი მომსახურებები                ჩვენი საქმიანობა              მომსახურებების ხარისხი